VDVOD

 找回密码
 注册
查看: 2653|回复: 2

北京四中高二语文全程课程视频教程下载

  [复制链接]
longbt 发表于 2019-7-25 12:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京四中高二语文全程课程视频教程下载

1        月下独的》一阅读李白().doc

2        《月下独》一阅读李白(一).mp4

3        《将进酒》一阅读李白(二).doc

4        《将进酒》一阅读李白(二).mp4

5        浮云游子意一阅读李白(三).doc

6        浮云游子意一阅读李白(三).mp4

7        《梦游天姥吟留别》一阅读李白(四).doc

8        《梦游天姥吟留别》一阅读李白(四).mp4

9        别意与君谁短长——阅读李白(五).doc

10        别意与君谁短长一—阅读李白(五).mp4

11        《与韩荆州书》一阅读李白(六).doc

12        与韩荆州书》一阅读李白(六).mp4

13        与山与水共陶然——阅读李白(七).doc

14        与山与水共陶然一—阅读李白(七).mp4

15        天生我材,酒鬼诗仙一一阅读李白(八).doc

16        天生我材,酒鬼诗仙一一阅读李白(八).mp4

17        秦诸子选读》

18        高山仰止至圣先师——孔子掠影.doc

19        高山仰止至圣先师—一孔子掠影mp4

20        天地孟子一—《寡人之于国也》解读.doc

21        天地孟子——《寡人之于国也》解读mp4

22        学习是一道力量一—荀子《劝学》解读.doc

23        学习是一道力量一一荀子《劝学》解读mp4

24        飞龙在天一—老子掠影.doc

25        飞龙在天一一老子掠影mp4

26        黑色的闪电——墨子《非攻》《兼爱》析读.doc

27        黑色的闪电一一墨子《非攻》《兼爱》析读.mp4解压密码:xsge下载链接:https://pan.baidu.com/s/1x00pqDoG8t3ORSlQsuijGg回复本帖获取提取码游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

升级为VIP会员可以无限制下载,且无需回复直接获取下载地址
AntonioNuh 发表于 2019-10-2 03:58:41 | 显示全部楼层

Ктп 250 (Ктп 250ква)

[url=]Ктп 250ква,Ктп 400ква,Ктп 630ква,Ктп 1000ква,Ктп 1250ква[/url]]Ктпн 250ква,Ктпн 400ква,Ктпн 630ква,Ктпн 1000ква,Ктпн 1250ква[/url]
ShirleyGef 发表于 2020-1-23 14:44:16 | 显示全部楼层

Getridox

GETRIDOX - la li?u phap tin c?y ch?ng ky sinh trung!
Lo?i b? va t?y s?ch ky sinh trung ra kh?i co th?, B?o v? kh?i nhi?m trung, Khoi ph?c m?ch mau va cac mo
Ki?m tra b?n than d? xem co nh?ng tri?u ch?ng nhi?m b?nh! D? ?ng (m?n d?, ch?y nu?c m?t, nu?c mui) Thu?ng xuyen b? c?m l?nh, viem amidan, ng?t mui, Ngu?i g?y y?u (hay m?t m?i) Thu?ng xuyen dau d?u, tao bon va tieu ch?y, Dau co va kh?p, Lo l?ng, m?t ng? va r?i lo?n c?m giac ngon mi?ng, B?ng m?t va qu?ng tham du?i m?t
LO?I B? M?N COC KH?I CU?C S?NG C?A B?N! GETRIDOX S? NHANH CHONG TIEU DI?T M?N COC NGAY L?P T?C! S? k?t h?p c?a cac thanh ph?n ho?t tinh s? khong ch? tieu di?t ky sinh trung ma con lam gi?m nguyen nhan gay b?nh, t?c tieu di?t cac lo?i virut.
B?N S? LUON KH?E M?NH VA TRAN D?Y NANG LU?NG! SAU KHI U?NG GETRIDOX - Da, toc va mong tay c?a b?n, s? du?c c?i thi?n trong th?y. Ky sinh trung s? bi?n m?t vinh vi?n kh?i cu?c d?i b?n. ?m dau va b?nh t?t s? khong con ghe tham b?n! B?n s? ng? sau gi?c m?t cach s?ng khoai nh?t. B?n co th? lam nhi?u vi?c hon ma khong m?t m?i! H? tieu hoa va nhu d?ng ru?t s? du?c binh thu?ng hoa.
B?n co th? kh?e m?nh nh? co GETRIDOX va tang cu?ng h? mi?n d?ch - V? d?p tuy?t v?i cho da, toc va mong. B?n trong tr? trung hon. Khong con d? ?ng n?a! Tieu hoa la ho?t d?ng binh thu?ng c?a du?ng ru?t. Ng? ngon va lam vi?c t?t. B?n co th? lam vi?c nhi?u hon ma khong h? c?m th?y m?t m?i. Ky sinh trung s? bi?n m?t kh?i cu?c d?i b?n mai mai, mang theo toan b? cac ch?ng b?nh. B?n va ngu?i than s? hoan toan kh?e m?nh.
Quang, 49 tu?i, Luc d?u, toi nghi r?ng minh da b? nhi?m d?c, nhung sau do hoa ra toi b? m?c b?nh khi dang trong k? ngh?. B?nh loet c?a toi tr? nen t?i t? hon, toi b? ?m lien t?c va con b? tieu ch?y. T? on Chua, Getridox da giup toi, khong thi cac bac si cung khong th? ch?n doan du?c toi m?c b?nh gi.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|VDVOD

GMT+8, 2021-7-30 20:44

Powered by X3.3

© 2001-2017

快速回复 返回顶部 返回列表